Teenage Mutant Ninja Turtles, förkortat TMNT eller bara Ninja Turtles, ofta kallat enbart Turtles i Sverige och Ninjasköldpaddorna i Finland, är en amerikansk tecknad serie som om fyra figurer som, precis som namnet anger, är tonåringar, mutanter, ninjor och sköldpaddor.

Leonardo, Donatello, Raphael och Michelangelo är Teenage Mutant Ninja Turtles, tränade i konsten att ninjutsu av en klok råttsensei som de kallar Master Splinter.